BG / EN
Начало » Експонат на месеца
Експонат на месеца

04/2021

Този месец НАИМ при БАН представя рядък за българските земи керамичен съд, чието предназначение се свързва с удобното пренасяне на масла и благовония. Сред съдовете от древногръцката традиция, които имат отношение към тоалета, арибалите с техните малки размери и сферична форма...
03/2021

Ранната бронзова епоха (III хил. пр.Хр.) е период на интензивни културни и търговски контакти между далечни райони. Контактите, размяната на идеи и знания оказва значително влияние върху развитието на ювелирното производство. Археологическите проучвания и изследвания на...
02/2021

През месец май 1940 г., при копаенете на основи на постройка в двора на Нейчо Моев, който се намира на 3 км източно от центъра на с. Голяма Желязна, в м. Чаира е била разкопана и унищожена малка надгробна могила. Според описанието на собственика, могилата е била с височина около...
01/2021

Статуята е римско копие на Почиващия Сатир на Праксител, т.нар. Перибоетос („Известният“), една от последните негови творби, датирана в 350 – 330 г. пр.Хр. Сатирът е представен като демон на дивата природа, една радостна фигура, вписваща се вече в атмосферата...
12/2020

В постоянната експозиция на Националния археологически музей е изложен златен пръстен-печат от надгробна могила Светица, край гр. Шипка, област Стара Загора от края на V в. пр. Хр. Пръстенът е част от погребален инвентар от саркофагоподобен гроб в надгробната могила....
11/2020

В постоянната експозиция на Националния археологически музей са изложени две причудливи по своята форма керамични чаши от времето на ранната бронзова епоха или III хилядолетие пр.Хр. Те представляват висок съд с леко извито навън устие и две високи симетрични дръжки, разположени...
10/2020

Във фонда на НАИМ се съхраняват 12 сребърни апликации с релефни изображения – част от гробен инвентар, открит в могила в местността Мрамор при гр. Панагюрище. Могилата е разкопана от иманяри през 1903 г. В нея е разкрит гроб от ранноелинистическата епоха (Филов 1919, 14)....
09/2020

Този изящен съд с богата рисувана украса е сред най-представителните примери на древногръцката вазопис от класическата епоха, съхранявани в Националния археологически музей (НАМ). Той е открит по време на разкопките на некропола на Аполония на плажната ивица в м. Калфата през...
07/2020

Сребърната монета на снимката е част от колекцията на Националния Археологически музей в София и принадлежи към монетосеченето на българския владетел Йоан Александър (1331-1371). На лицевата ѝ страна е изобразен Христос с нимб, туника и мантия насреща, двете му ръце са...
© 2021 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн