BG / EN
Начало » Експонат на месеца
Експонат на месеца

10/2021

Селищна могила Провадия-Солницата Късен неолит, 5400 – 5200 г. пр.Хр., култура Караново III-IV НАИМ-БАН Колективната находка от сърпове е открита по време на проучванията на двуетажна къснонеолитна постройка в праисторическия солодобивен център...
09/2021

Теракотата представлява фигура на конче с каручка с четири колела и седнала човешка фигура. За направата й е използван калъп, след което на ръка са добавени детайли. Изработена е от фино пречистена глина, равномерно изпечена с цвят охра. Произхожда от района на гр. Сухиндол,...
08/2021

През месец август 2021 г. Национален археологически музей представя на вниманието на своите посетители глинена антропоморфна фигурка от времето на V хил. пр.Хр. Фигурката е открита в местността Татар кьой край днешното с. Гълъбец, община Поморие, Югоизточна България. ...
07/2021

Иконата св. Богородица Одигитрия (наричана в надписа Елеуса по името на манастира, където първоначално е била) е бележит художествено-исторически паметник на българското средновековие.   Допоясното изображение на Богородица с Христос от типа на...
06/2021

Николаевското съкровище е открито през лятото на 1909 г. в м. Равнището, източно от с. Николаево, Плевенско. То е съставено от накити и предмети, изработени от злато и сребро, както и голямо количество сребърни монети (Филов 1910, 224; Филов 1911, 276; Филов 1915, 3)....
05/2021

Епитафия Велики Преслав, м. Селище, до северните основи на манастирска църква Средата – трета четвърт на Х в. Варовик, 1,02 х 0,55 х 0,10 м През 1952 г. в източния край на м. Селище, С. Станчев (Ваклинов) и В. Иванова-Мавродинова откриват надгробен надпис на...
04/2021

Този месец НАИМ при БАН представя рядък за българските земи керамичен съд, чието предназначение се свързва с удобното пренасяне на масла и благовония. Сред съдовете от древногръцката традиция, които имат отношение към тоалета, арибалите с техните малки размери и сферична форма...
03/2021

Ранната бронзова епоха (III хил. пр.Хр.) е период на интензивни културни и търговски контакти между далечни райони. Контактите, размяната на идеи и знания оказва значително влияние върху развитието на ювелирното производство. Археологическите проучвания и изследвания на...
02/2021

През месец май 1940 г., при копаенете на основи на постройка в двора на Нейчо Моев, който се намира на 3 км източно от центъра на с. Голяма Желязна, в м. Чаира е била разкопана и унищожена малка надгробна могила. Според описанието на собственика, могилата е била с височина около...
01/2021

Статуята е римско копие на Почиващия Сатир на Праксител, т.нар. Перибоетос („Известният“), една от последните негови творби, датирана в 350 – 330 г. пр.Хр. Сатирът е представен като демон на дивата природа, една радостна фигура, вписваща се вече в атмосферата...
© 2021 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн