BG / EN
Начало » Експонат на месец май 2024
Експонат на месец май 2024

05/2024

Златен антропоморфен амулет и златна халка от гроб 318
Късен халколит. Втората половина на V хилядолетие пр.Хр.
Варненски халколитен некропол
Снимка: О. Пелевина

Открит случайно през 1972 г. в Западната промишлена зона на град Варна, Варненският халколитен некропол е известен с едни от най-ранните данни за златна металургия в света. При проучването му до 1991 г. са изследвани 301 гроба, датирани в периода 4530 – 4350 г. пр.Хр. Некрополът илюстрира най-ранния етап от зараждането на класово общество, предхождащ с хилядолетие цивилизациите от Месопотамия и Египет. След тридесетгодишно прекъсване, проучването на некропола се поднови през 2021 г. През 2023 г. са разкрити още 11 гроба и с тях общият им брой достига 327. Повечето от погребаните са мъже. В гробовете се откриват керамични съдове, бойни брадви от еленов рог, каменни тесли, медни шила и разнообразни украшения. В един от малкото гробове на жени, гроб 318, са открити златен амулет и златна халка-обица.

Експонатите са част от временна изложба “Българска археология 2023”, която може да бъде видяна в Националния археологически музей до 26 май 2024 г.

Бояджиев, К., Василева, Ж. 2024: Българска археология 2023 г. Каталог към изложба. Национален археологически музей Каталози, том ХХХVІ. София, 2024.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн